Chování při lovu (koronavir)

09.04.2020 21:04

Kromě samozřejmosti striktního dodržování všech opatření přijatých Vládou ČR, jako je např. zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest, je pak nutným předpokladem možnosti lovu ryb na udici v této těžké době, že se rybáři budou chovat zodpovědně, tedy že budou mezi sebou zachovávat dostatečný odstup, který je v našem případě tak jako tak dán ve vyhlášce k zákonu o rybářství a činí minimálně 3 m. S ohledem na vysokou nakažlivost viru žádáme lovící, aby ve vlastním zájmu volili, pokud je to možné vzdálenost vyšší. S ohledem na ostatní spoluobčany naší země apelujeme na rybáře, aby k rybolovu volili především méně frekventovaná místa, kde nebude docházet ke zbytečnému kontaktu s ostatními obyvateli na procházkách, při cestě domů, do práce apod.

 

Rybářská stráž a kontroly

Někdo by si mohl myslet, že právě v této době zůstane rybářská stráž nečinná, ale opak je pravdou. Rybářská stráž pravidelně i v těchto dnech vyráží do terénu a je plně oprávněna kontrolovat lovící. Bude přitom v souladu s nařízením Vlády ČR a doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR používat všechny ochranné pomůcky (respirátory nebo roušky, ochranné rukavice, desinfekci rukou atd.) a bude provádět vizuální kontrolu rybářského lístku a povolenky k lovu ryb. Žádáme tímto rybáře, aby v rámci ochrany zdraví usnadnili rybářské stráži kontrolu v této těžké době tím, že oba dokumenty viditelně předloží k nahlédnutí bez zbytečného kontaktu a zejména se vyvarovali zbytečných přestupků, které by RS musela řešit zadržením povolenky.

 

Prosíme, chovejte se tak, abyste nenakazili sebe ani druhé a abyste svým nezodpovědným jednáním při výkonu rybářského práva nevrhali špatné světlo na náš spolek.

Děkujeme.