Důležité: Termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok

11.06.2020 13:05

Dovolujeme si informovat členy ČRS, že poslední termín pro úhradu členských příspěvků 

pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání 

Republikové rady.

 
  Poznámka:   
  Povinnost uhradit členské příspěvky do konce července je výjimkou ze standardního
termínu (konec dubna příslušného roku). Důvodem přesunu této povinnosti byla
mimořádná situace spojená s epidemií Covid-19, která uzavřela významnou část
místních organizací a znemožnila tak některým členům úhradu členských
povinností v řádném termínu. Vzhledem k rozvolnění mimořádných opatření
Vlády ČR a následnému otevření místních organizací Republiková rada stanovila
nejzazší termín 31. července. V roce 2021 (a dalších) zůstává termín pro úhradu
členských povinností nezměněný, tzn. 30. duben.

 

 

Zdroj: rybsvaz.cz