Kontaminovaná voda už postoupila k Roztokám na Křivoklátsku, v pátek dorazí do Berouna

17.10.2019 13:34

Nebezpečné organické látky, které se z řeky Úhlavy dostaly do toku Berounky, již dorazily do středních Čech. Čelo kontaminace postupuje rychlostí asi 1 km/h. V ranních hodinách tak kontaminovaná voda dorazila do Roztok (Křivoklátsko) a předpokládá se, že v pátek 18, října odpoledne bude i v profilu malé vodní elektrárny Beroun. 

Havarijní monitoring vývoje nebezpečných látek na Úhlavě a Berounce nadále probíhá. Všechna opatření průchodu znečištění Berounkou zůstávají pro Středočeský kraj v platnosti. To znamená, že po dobu průchodu znečištění doporučujeme z preventivních důvodů nečerpat podzemní vodu ze studní v bezprostřední blízkosti Berounky. Pro řeku Berounku dále platí doporučení nepoužívat vodu na zalévání na zahradách, ani k napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání.

Do konce tohoto týdne by měly být k dispozici výsledky rozborů v řece Úhlavě odchycených ryb, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví. Do té doby bude doporučení ohledně konzumace ryb v platnosti.

 

Zdroj: Středočeský kraj

 

Hracholusky stále upouští a ředí vodu.

 

Zdroj: PVL.cz