Odevzdání Sumáře docházek a úlovků za rok 2018 do 15.01.2020

01.01.2020 18:00

 

Blíží se termín odevzdání povolenek a jako každý rok je to do 15.01. 

Proto nezapomeňte, že se jedná o základní povinnost každého člena kterému byla vydána povolenka pro daný rok a jejím splněním je jednou z podmínek pro vydání povolenky nové pro další rok. 

Dále při odevzdání povolenky musí být řádně vyplněn sumář docházek a úlovků (oddíl II. povolenky k lovu). Metodický pokyn jak správně vyplnit sumář docházek a úlovků naleznete... zde