Bude získání rybářského lístku snazší?

30.05.2013 19:04

V poslední době byla na některých internetových serverech a v diskusích zmiňována Ministerstvem zemědělství navržená změna vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, která se týká výrazného zjednodušení podmínek pro výdej rybářského lístku. Ne všechny informace byly přesné a mnozí novináři, diskutující i funkcionáři místních organizací vycházeli z neúplných informací či nepochopení podstaty změny.

Předně je třeba říci, že iniciátorem změny uvedené vyhlášky, konkrétně jejího § 10, který stanoví podmínky pro vydání prvního rybářského lístku, byl Český rybářský svaz. Ten pro to našel plné pochopení u vedoucích představitelů Ministerstva zemědělství, kteří shledali podnět ČRS jako opodstatněný a v krátké době se zasadili o přípravu konkrétního návrhu na příslušnou legislativní změnu (momentálně prochází schvalovacím procesem).

Za vysvětlení stojí samotný důvod úpravy – pomineme-li fakt, že v mnoha zemích představuje rybářský lístek poplatek, který si zaplatí kdokoliv (a téměř kdekoliv) a někde vůbec tento doklad neexistuje, byla hlavním důvodem změny snaha o odstranění neúměrné byrokracie spojené s prokazováním odborné kvalifikace zájemců o první rybářský lístek. Například jen nahlásit 10 dnů předem termín zkoušek duplicitně na krajský úřad a Ministerstvo zemědělství prakticky znamenalo, že než se přezkoušení mohlo uskutečnit, měl zahraniční rybář po dovolené a byl zpátky ve své vlasti. Samozřejmě aniž si u nás mohl zachytat ryby. Nejde jen o „ušlý zisk“ za rybářský lístek a povolenku, ale i o zbytečně zkažené renomé a ztrátu turistické atraktivity naší republiky.... více zde

 

Zdroj: Český rybářský svaz