O nás

  Naše místní organizace letos 4. března 2023 dosáhla 78. výročí svého vzniku. Vznikla jako samostatná odbočka Prvního rybářského klubu v Praze roku 1945. Jejím prvním předsedou byl pan František Šindelka a první rok měla 11 členů a hospodařila s přebytkovým rozpočtem 231,- Kč, přičemž příjem byl 344,40 Kč. a výdaje činily 231,- Kč … ! Jenom pro srovnání – dnes máme 400 členů a hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. 

   Za 72 let se ve funkci předsedy vystřídalo celkem 12 členů, primát co se doby výkonu funkce týká, drží čestný předseda – pan František Hartmann, který tuto funkci zastával nepřetržitě úctyhodných 26 let!  Dnes je naše organizace začleněna do  Českého rybářského svazu  Územního svazu města Prahy. Organizace sdružuje členy z blízkého i vzdáleného okolí, nejvíce členů je však ze Řevnic, Dobřichovic a Třebáně.

Organizace plně spolupracuje s ÚSMP na zarybňování našich revírů jak mimopstruhového revíru Berounka 2 č.401 002, který je vymezen jezy v Mokro psech a Karlšt ejně (kilometráž: 11,8 - 24,3 km), tak i pstruhového revíru Svinařský potok č. 407 003, dále vyvíjí  činnost na pořádání rybářských závodů jak dospělích tak i dětských, rybářských zájezdů pro členy naší MO, pořádá školení členů dětí a mládeže kdy při organizaci pracuje i dětský rybářský kroužek. A dále také v organizaci pracuje např. OČVŽP (odbor čistoty vod a životního prostředí) a i 8 členů se statutem "rybářské stráže".

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.