Jak se stát sportovním rybářem ...

  Zájemci o výkon rybářského práva, jehož součástí je sportovní rybolov – chytání ryb se mohou stát členy Českého rybářského svazu 

( občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb.)

Podmínkou je podání přihlášky u místní organizace
Českého rybářského svazu (MO ČRS) zpravidla v místě bydliště, složení zkoušky – testu ze znalostí rybářských předpisů a zaplacení jednorázového vstupního peněžního příspěvku neboli zápisného. O výši rozhoduje příslušná MO ČRS.

  Základním předpisem pro sportovní rybolov je ,,Rybářský řád", který vychází ze zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. Stanoví nejmenší lovné míry ryb, denní doby lovu ryb, doby hájení ryb, povolené a zakázané způsoby lovu ryb včetně bližších podmínek, podle kterých se rybáři řídí při sportovním rybolovu-výkonu rybářského práva. Vzhledem k tomu, že rozhodující rozsah činnosti Českého rybářského svazu je vykonáván bez úplaty jen ze zájmu svých členů, je sportovní rybolov finančně dostupný.

  Pro zájemce, kteří rybařině plně propadnou, nabízí rybářský svaz i možnost získání odborných znalostí a praktických zkušeností v rybochovné činnosti a na úseku ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

  Vedle vlastního výkonu rybářského práva zajišťuje Český rybářský svaz pro děti a mládež také letní rybářské tábory, závody v lovu ryb udicí dospělých, dětí a mládeže, rybářské zájezdy a v neposlední řadě rybářské zábavy a plesy.

  Všem zájemcům ochotně podají další informace pracovníci zájemcem zvolené místní organizace nebo např. pracovníci sekretariátu Územního svazu města Prahy.