Test znalostí

  • Test znalostí
  • pro test znalostí budete potřebovat balíček k opětovné distribuci rozhraní .NET Framework verze 1.1
  • Druhy ryb a živočichů (pdf formát) zde naleznete přehled nejběžnějších druhů ryb a živočichů žijících v a na našich vodách. Pro kontolu správnosti odpovědi naleznete odpověď ne konci souboru