Zimoviště ryb na B2 - Řevnice-Černá skála

  pro letošní rok platí zákaz lovu ryb ve zmiňovaném zimovišti do 31.3.2019

Chápeme, že text na informativní tabuli není v tomto smyslu jednoznačný, proto od následující zimy bude pod těmito tabulemi vždy doplňující tabulka s údajem, od kdy je zde lov ryb zakázán. Tato informace bude zároveň uveřejněna i na našich webových stránkách. Analogicky proběhne i oznámení o ukončení zákazu. Jednodušší by samozřejmě bylo taxativní stanovení zákazu lovu ryb v neměnném  období na několik let dopředu a uvedené v popisech revírů, nechceme však s ohledem na variabilní a nepředvídatelné průběhy zim omezovat rybáře v lovu ryb zbytečně. Zimní soustředění a obecně migrace ryb nepodléhá kalendáři, ale aktuálnímu počasí. Přesto lze očekávat, že zákaz lovu zde bude platit cca od listopadu do března. Pokud se týká Vámi citovaného odkazu na naše webové stránky, jedná se o informaci, která je standardně uvedena na všech tabulích uživatele revíru bez ohledu na jejich obsah a není odkazem na upřesňující informace obsahu těchto tabulí.

 

Ing. Jindřich Vintr 

 

    Vyznačení úseku zimoviště ryb