Členské příspěvky 2013

13.02.2013 21:44

Nezapoměňte zaplatit členské příspěvky pro příslušný rok a to nejpozději do 28.02., 

jinak vám zanikne členství...!