Co nás čeká na pražských vodách v roce 2023

20.02.2023 12:28

Vzhledem k malému množství změn přijatých pro rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici obhospodařované Územním svazem města Prahy byl pro rok 2023 vytištěn opět pouze dodatek k popisům revírů, který obsahuje všechny dodatky od roku 2021 do roku 2023. S tiskem nové brožury Rybářského řádu a popisů mimopstruhových a pstruhových revírů Českého rybářského svazu, Územního svazu města Prahy počítáme až pro rok 2024 společně s tiskem Soupisu revírů pro držitele povolenek celosvazových.                                                                                                        

Výraznější novinkou v roce 2023 na pražských sportovních vodách je rozšíření platnosti pstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, pstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových o další mimopstruhovou vodu č. 401 204 VD Drásov. Vyjmenované pstruhové povolenky proto od 1. 1. 2023 platí už na pěti pražských mimopstruhových vodách, které jsou každoročně intenzivně zarybňovány lososovitými rybami. Jsou to hlavní tok Vltavy 4, Vltava 7, Vltava 8 A, Lahovická nádrž a VD Drásov. Na VD Drásov je nově od 1. 1. 2023 povolena celoroční přívlač.                                                                                                                                                  

Za stále ještě aktuální lze považovat loňské zahájení rybolovu na novém tříhektarovém rybníku s lovem ryb na udici č. 401 226 Vodní nádrži Osnice. Od konce loňského roku máme rozjednáno s několika různými vlastníky uzavření nájemních smluv na pronájem dalších rybníků jak pro rybochovné účely, tak ke sportovnímu rybolovu. O výsledcích jednání budeme informovat na našich webových stránkách www.rybaripraha.cz

   Rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy jsou kvalitně zarybněny a na rybářskou sezónu roku 2023 velmi dobře připraveny. Všem sportovním rybářům přeji příjemné zážitky při sportovním rybolovu spojené s bohatými úlovky.

Zdeněk Mužík – jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

Zdroj: rybaripraha.cz