Jedovaté nástrahy podél Berounky 2 !!!

06.03.2014 10:50

 

    V posledních dnech podél řeky Berounky 2 (Dobřichovice-Lety) se hromadí případy otrávených psů, kteří požili jedovatou látku v podobě nějaké nástrahy a buď jsou v léčení a nebo dokonce uhynuli. 

 

Proto se potřebujeme k tomuto problému vyjádřit a hlavně se s největším opovržením od těchto skutků distancovat !!!

 

    Obecně platí, že rybáři patří k ochráncům přírody a živočichů žijících ve vodním biotopu a v jeho okolí, kdy i dohlížíme na čistotu vod apod. 

V našich řadách jsou hojně zastoupeny pejskaři a proto představa, že budeme klást otrávené nástrahy 

s rizikem, že si otrávíme naše vlastní psy je nemyslitelná !!!

 

    Proto opětovně zdůrazňuji... My rybáři nemáme nic společného s kladením otrávených nástrah podél cyklostezek vedoucích naším regionem a ani nikde jinde !!!

 

Pokud někdo rozhlašuje, že takto hubíme např. kormorány, tak je to holý nesmysl ! 

Kormorán patří mezi rybožravé predátory a není to slepice, která chodí podél břehu a něco zobe !!! To je potřeba si uvědomit !

Kormorán se v případě potřeby, aby se zamezilo větším škodám na rybí osátce hubí řízeným odstřelem s náležitými povoleními !

Což ani to zde z důvodu mírné zimy není zapotřebí ! 

 

    Proč nezkusíte hledat viníka např. v řadách cyklistů, bruslařů a podobně se zaměřujících lidí, kterým by mohli vadit volně pobíhajíci psy na cyklostezkách a v jejich blízkém okolí ???? Nad touto myšlenkou se, ale bohužel nikdo nezamyslel a všechno se hází na nás rybáře !!!

Netvrdíme a nechceme nenapadat cyklisty, bruslaře a ani lidi podobně se zaměřující, že za tento problém mohou, protože i oni jsou v našich řadách hojně zastoupeni.

Třeba je to jen osoba duševně nemocná, nebo v horším případě asociální a nesnášenlivá, která může kdykoliv opět udeřit a třeba i silněji.....

 

    Takže.... Pokud se např. setkáte s blíže neidentifikovatelným předmětem v podobě žrádla, kdyby to mohlo nasvědčovat, že by mohlo jít o "otrávenou nástrahu" tak neváhejte a buď zavolejte Policii ČR nebo Městskou Policii, ať podniknou další kroky např. v podobě zajištění stop a rozboru vzorku !

Případně to sami zdokumentujte například foťákem v mobilu, odeberte vzorek a opět uvědomte policii, případně zástupce obce na jejíž katastru došlo k nálezu.

Dále samozřejmě můžete podat např. trestní oznámení na neznámého pachatele, ať v tom policie začne konat patřičné kroky, které by napomohli objasnit, kdo za tímto stojí.

 

PROTO MĚJTE OČI OTEVŘENÉ A SLEDUJTE SVÉ OKOLÍ A LIDI V NĚM SE POHYBUJÍCÍ, KTERÍ SE NAPŘ. CHOVAJÍ NESTADARDNĚ A NEDĚLEJTE UKVAPENÉ ZÁVĚRY ! 

TAKŽE DO DOBY DOKUD POLICIE např. NEUKÁŽE NA NĚKOHO LIDOVĚ ŘEČENO PRSTEM, ŽE ZA TO MŮŽE TAK BY MĚLA PLATIT PRESUMPCE NEVINY !!!

 

Svatý Petře patrone rybářů,

prosím, chraň naše pejsky a né jenom pejsky rybářů, ale všechny pejsky před tímto nezákonným a zavrženíhodným jednáním. Děkuji.

 
 
 

Václav Pěkný ml. 

člen rybářské stráže při ČRS Mo Řevnice, ,

milovník přírody a živočichů v ní žijících a HLAVNĚ JIŽ PŘES 20 LET MAJITEL A MILOVNÍK PSŮ