Konference Kormorán velký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech

22.02.2012 17:39

 

  Jistě jste je již letos viděli na březích našich řek, přehrad či rybníků. Nezaměnitelná silueta, sytě černé peří, ostrý zobák. Kormoráni k nám táhnou po stovkách již od časného podzimu a poté, co jim zamrznou rybníky a přehrady, vrhnou se s chutí na nezamrzlé části řek. Následky takových útoků poznáme hned z časného jara. Tam, kde jsme byli zvyklí lovit krásné tlouště, parmy či ostroretky, je najednou mrtvo a prázdno. Doslova kde nic, tu nic. Když člověka přejde vztek či lítost, asi se na chvilku zamyslí, kde se asi stala chyba, případně zdali jsme to schopni změnit?
    Jestliže hledáte odpověď na řadu otázek spojených s kormoránem, měli byste zbystřit, neboť
Český rybářský svaz – Rada pořádá pod záštitou RNDr. Pavla Poce, poslance Evropského Parlamentu konferenci nazvanou: „Kormorán velký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“. Konference se bude konat ve dnech 23. – 24. února 2012 v hotelu Primavera v Plzni. Okruh přednášejících budou tvořit představitelé Evropského parlamentu, Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Českomoravské myslivecké jednoty, zástupci krajských úřadů i právníci. Se svými přednáškami vystoupí přední domácí odborníci – ichtyologové i ornitologové. Samozřejmostí bude také účast odborníků ze zahraničí, neboť kormoráni trápí ryby a rybáře nejen u nás, ale také ve všech sousedních evropských státech. Součástí konference bude také návštěva velkého nocoviště kormoránů na řece Berounce. Díky podpoře z Operačního programu Rybářství bude účast na konferenci pro všechny registrované účastníky zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je omezná možnost účastníků. Nicméně i ti, kdo se konference přímo nezúčastní, jistě nepřijdou o důležité informace – o průběhu a závěrech konference bude pojednávat podrobný článek, který vyjde v květnovém čísle časopisu Rybářství.
    Věříme, že se konference stane ojedinělou příležitostí k setkání většiny dotčených rybářských subjektů i zástupců státní správy. Vzájemná výměna zkušeností a myšlenky, které zazní v průběhu konference, ať již v průběhu přednášek, či v následné diskuzi, mohou přispět k pochopení příčin současného neutěšeného stavu a ke zjednání nápravy.

Rada ČRS                                                    zdroj: ČRS