Kormorán velký byl vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů

01.01.2013 14:00

Ministr životního prostředí podepsal 6. listopadu 2012 vyhlášku, která omezí ochranu kormorána velkého. Vyhláška vstoupí v účinnost dne 1. dubna 2013.

  Kormorán velký je podle platné právní úpravy zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii „ohrožený“. Nově bude ze seznamu zvláště chráněných druhů, obsaženého ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyškrtnut.

celý článek najdete... zde                                      zdroj:     Ministerstvo životního prostředí

 

Zde si můžete stáhnout vyhlášku č. 395/1992 Sb., a zákon č. 114/1992 Sb.