Lov ryb pod ledem na Veslařském kanálu Račice povolen i v roce 2012

04.02.2012 07:00

Konec dočasného zákazu lovu ryb pod ledemVeslařský kanál Račice

 


Dne 4. 2. 2012 končí dočasný zákaz lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice, který platil z důvodu bezpečnosti.

Od soboty 4. 2. 2012 je tedy povolen lov ryb pod ledem (na dírkách) na Veslařském kanálu Račice, a to dle Rybářského řádu ČRS a bližších podmínek výkonu rybářského práva platných na revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice.

Lov ryb pod ledem na Veslařském kanálu Račice

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 1319/ZPZ/2011-4 z 30. 5. 2011, byla Radě ČRS udělena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2011 do 18. 3. 2012.

Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, o následující ustanovení:

- lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,
- tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
- vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
- průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
- při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
- každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,
- osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.


Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky všech územních svazů a místní povolenky.


Rada ČRS