Odstranění rizikových stromů po okusu Bobra evropského

20.01.2017 09:54

 

    Město Řevnice obdrželo odpověď od Povodí Vltavy, státní podnik, středisko Beroun k problému týkajícího se okusu stromů Bobra evropského, který se nachází na k.ú. Řevnice.

    Celá věc byla projednána na MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, kdy bylo rozhodnuto o průběžném odstranění rizikových stromů pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik. 

    Jelikož nebyl stanoven přesný termín, doufejme, že k odstranění těchto rizikových stromů proběhne co nejdříve z bezpečnostního hlediska, než se nám zvedne návštěvnost a pohyb na březích Berounky v již zmíněném území s blížícím se začátkem rybářské sezóny.