POZOR !! Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb.

19.04.2016 18:15

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze naleznete  úplné znění vyhlášky.

Níže v textu pak naleznete ty nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti.

(Rybářský lístek (§10) nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017).

  •     zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  •     kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  •     hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

 

Při lovu ryb od 16. června 2016 prosíme  o respektování novely. Údaje uvedené v  rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm uvedena původní legislativní úprava.

 

 vyhláška č. 123/2016 Sb.