TĚŽBA BŘIDLICOVÉHO PLYNU V ÚDOLÍ BEROUNKY - DŮLEŽITÉ, ČTĚTE !!!

01.04.2012 12:56

 

Vážení zastupitelé a ostatní obyvatelé Dobřichovic a okolí,

Tak akce "Těžba břidličného plynu v údolí Berounky" nabývá hrozivých rozměrů. Již chodí emailem studie že je to dobré, bezpečné a pro všechny výhodné atd. Navíc prý těžbu již podpořilo MPO. Souhlas s průzkumnými vrty dal prý ji Středočeský kraj. Dnes byl v Hospodářských novinách článek, který vyzněl celkem kladně pro těžbu. Pro Dobřichovice a celé údolí Berounky by tato těžba mohla znamenat katastrofu. Znehodnocení podzemních vod, znehodnocení cen Vašich nemovitostí další zátěž spojená s těžbou atd. V některých částech světa je tato těžba díky velké ekologické zátěži zcela zakázána. Spočívá totiž ve vpouštění jedovatých chemických látek do podzemí kde reaguje s horninou a vytváří plyn, který se těží. K těžbě je potřeba obrovské mmnožství vody. To vše chce někdo umístit sem do naší oblasti!!!! Není důležité zda to bude na Mořině či ve Vonoklasech nebo v Karlštejně. Dopad bude na rozlehlé území okolo. Tedy i na Dobřichovice, Černošice  atd. Zde by se do ní pouštěla nějaká americko australská firma. U nich je to zakázané tak jdou do zemí kde si souhlas uplatí u nějakých nepoctivých úředníků. Kdo máte nějakou možnost proti tomu bojovat tak zapojte svoje konexe. Dobřichovice se připojily k výzvě starostů Dolní Berounky a vyjádřily zásadní nesouhlas s těžbou. To ale určitě nestačí. Je potřeba masivní mediální odpor. Již jsem kontaktovat Josefa Klímu ale ten se bojí střetu zájmů když zde bydlí. Máte někdo kontakt na nějaké televize?

Pošlete také zprávu o plánované těžbě dále. Domnívám se že je potřeba odmítnout nejen těžbu ale už průzkumní vrty,které jsou drahé a kdo je zaplatí tak již půjde tvrdě za svým. Prosím pošlete to dalším obyvatelům nejen Dobřichovic ale celého Dolního Poberouní.

Zdraví Michael Pánek

 

Ing. Michael Pánek, starosta města
Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

tel.: +420257712182, fax: +420257712241
e-mail:starosta@dobrichovice.cz
www.dobrichovice.cz

 

 

 

Odkaz na informace o těžbě

Níže naleznete rovněž užitečné odkazy o problematice průzkumu i těžby a vývoji situace v ČR i ve světě:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/   - velice doporučuji shlédnout!

https://www.ne-plyn.hys.cz/?p=597

https://huttonenergy.com/operations/czech-republic

 

 

 

Ještě stručný popis těžebního procesu...  

Přes vyvrtané otvory se do ložiska vhání chemikálie (95% vody, písek,
polyakrylamid, metanol, butanol, aj.). Chemickou reakcí vzniká břidlicový
plyn,který navrtanými otvory stoupá k povrchu. Zde se zachycuje a předává k
dalšímu zpracování. Jelikož je břidlice prakticky nepropustná, musí se najít v břidličných
ložiscích přírodní lomy, díky kterým se chemikálie v ložisku "rozlije".
Další možností je udělat zlom uměle pomocí hydraulického štěpení
(zjednodušeně vrtání a střílení).

uvedená technika má tyto negativa:
- náročnost na dodávky vody. K vyvrtání jednoho průzkumného vrtu se
spotřebuje min. cca 10 až 15 milionů litrů (info od CHKO) z toho je 0,5%
chemikálií. Z vody pumpované do vrtu se k povrchu vrací 50 - 70%. ta se
musí čistit. Zbylá voda zůstáva ve vrtu (možná kontaminace podzemních vod)

- čištění a likvidace chemického odpadu z vody vyčerpané na povrch

- možné znečištění pitné vody, nelze predikovat jak budou probíhat změny v
podloží, a kam až může kontaminovaná voda dotéci

- zásah do vzhledu krajiny, např. těžební věže, nebo v případě členitějšího
terénu větší zásah do vzhledu kejiny

- možné seismické dopady k průzkumům k těžbe jsou používány "otřesy",
možnost narušení podloží

- možné vyplavení nebepečných prvků které jsou v podloží, radon a jiné

- hluk a světelné znečištění

- druhotné znečištění ovzduší: dopravou, je nutné dopravovat vodu, případně
dodávkou energií (k vrtu potřeba výkon 220.000 HP dvěstětisíc koňských sil,
pro porovnání zhruba výkon 2000 průměrných osobních aut ) pokud by se
dodávala elektřina, další budování síti v krajině.Vše toto by se týkalo i průzkumného vrtu, technika průzkumu je totožná s
technikou těžby, (jen menší množství těžebních vrtů)

Pokud by došlo na těžbu, následně hrozí budování plynovodu a kompresních
stanic.

V současné době je zatím žádost na MŽP a MŽP čeká na podklady od firmy
Basgas. Podáním žádosti začlo běžet správní řízení. Pokud Basgas dodá
podklady, proběhne správní řízení, kde se budou vyjadřovat obce a ostatní
účastníci řízení.

V současné době už bylo schváleno (byť nepravomocně) průzkumné území
Broumovsko. A podobné se může stát i nám........

 

Využijte možnosti připojení se svým podpisem k PETICI proti průzkumu a těžbě, ať už v BEROUNĚnebo např. v DOBŘICHOVICÍCH na podatelně městského úřadu

v Dobřichovické knihovně a nebo v Dobřichovické cukrárně "U Veslé Rakvičky" !!!

 

Zde si můžete stáhnout: