UKONČENÍ DOHODY O SPOLEČNÉM RYBOLOVU mezi SÚS a ÚSMP !

01.12.2017 10:05

 

Vážení kolegové sportovní rybáři.

   S ohledem na blížící se konec roku si vás dovolujeme upozornit na ukončení dohody o společném rybolovu mezi ČRS Územním svazem města Prahy a ČRS Středočeským územním svazem. Tato dohoda s různými změnami a úpravami trvala už od devadesátých let.

   Dohodu o společném rybolovu jednostranně vypověděl ČRS Středočeský územní svaz - viz připojený scan výpovědi.

To znamená, že v platnosti od 1. 1. 2018 již nebude pražská mimopstruhová povolenka (povolenka Územního svazu města Prahy) platit na středočeských revírech Labe 14 až Labe 19, dále na revírech Labe 21 až Labe 25, Vltava 1, Vltava 1 A, Vltava 2 a Vltava 15.Pražská pstruhová povolenka od stejného data nebude platit na středočeském pstruhovém revíru MO ČRS Mělník Pšovka 1. Stejně tak od 1. 1. 2018 už ale také nebudou platit mimopstruhové středočeské povolenky (povolenka Středočeského územního svazu a povolenka Středočeského územního svazu č. 90 s omezenou platností pro vyjmenované revíry) na pražských revírech Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech výše vyjmenovaných revírech však platí a budou i nadále platit povolenky celosvazové nebo celorepublikové. Je třeba s touto skutečností počítat už při zakoupení povolenky pro rok 2018, abyste se nedostali do problému s rybářskou stráží, která bude v případě použití neplatné povolenky pro daný revír přestupek vyhodnocovat jako lov ryb bez platné povolenky. Před zakoupením té které územní povolenky se nejdříve v popisech revírů přesvědčte, zda Vámi zvolená povolenka platí na revírech, kde hodláte rybařit. Podle každoročně zpracovávané statistiky úlovků a docházek bylo ve všech předcházejících letech zjištěn výrazně větší zájem středočeských rybářů o rybolov na pražských revírech Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy a pražském revíru Labe 20 než zájem držitelů pražských územních povolenek o zbývající labské revíry v užívání středočeských MO ČRS. Možná to bylo i tím, že za poslední 3 roky ČRS Územní svaz města Prahy vysadil do vlastních revírů Labe 20, Vltava 3 a Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy o téměř 290 q ryb více, než vysadili středočeští rybáři do svých revírů, kde platily vedle středočeských i pražské povolenky. Přesto však chce ČRS Územní svaz města Prahy těm rybářům, kteří dohodu o společném rybolovu využívali, vynahradit ztrátu rozšířené možnosti rybolovu na pražské územní povolenky výrazným navýšením zarybnění pražských revírů a jednáme také o získání nových rybářských revírů do užívání naší pražské rybářské organizace. Pro získání aktuálních informací nejen o možnostech sportovního rybolovu sledujte naše webové stránky: www.rybaripraha.cz 

výbor ČRS Územního svazu města Prahy 

 

Odkaz:

https://rybaripraha.cz/obsah/ukon-en-dohody-o-spole-n-m-rybolovu