Úprava denní doby lovu na MP revírech s účinností od 01.04.2018 - důležitá aktualizace !

04.02.2018 10:34
197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), (dále jen "zákon"):

 

197/2004 Sb. 

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství 

ze dne 13. dubna 2004 

k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), (dále jen "zákon"):

 

....

 

 § 12 

odstavec 2 zní:

 

„(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září   od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen   od 5 do 22 hodin.“.

 

 

Čl. II

 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.