Zájezd rybářů se plánuje na září 2022 - bude upřesněno

01.09.2022 15:00

 

Zájezd rybářů se  plánuje na měsíc září,  lokalita bude upřesněna v průběhu roku vývěskou.  

Závazné přihlášky v kanceláři do konce dubna 2022.