Zarybnění revírů ČRS ÚSMP 2012

30.03.2013 13:21

 

    Revíry ČRS Územního svazu města Prahy - mimopstruhové  
                     
          rok 2012     rok 2011
Druhy ryb   Předepsaná  Plán 2012 Skutečně vysazeno Plnění  Skutečně vysazeno
    kategorie (ks) ks kg v %   ks kg
Kapr obecný K 2 144 700 306 813 348812 212   323865 370356
Lín obecný L 2 12 300 77 683 11990 631,6   55172 7955
Cejn velký Cv 2 31 600 38 620 5625 122,2   53535 7693
Jelec tloušť Tl 1 2 500 1 000   40   1000  
Parma obecná Pa 1 3 000 5 000   166,7   2000  
Štika obecná Š 1 49 050 64 244 3706,5 131   76778 4937
Candát obecný Ca 1 59 200 112 612 95 190,2   115560 311
Sumec velký Su 1 8 500 9 588 698 112,8   10184 783
Pstruh duhový Pd 2 500 4 210 1350 842   6020 2005
Bolen dravý Bo 1 11 000 12 000   109,1   11000  
Amur bílý     A 2 2 700 6 451 7226 238,9   8587 8512
Bílé ryby     Br 51 900 146 575 10227 282,4   159115 12807
                     
                     
Druhy ryb bez zarybňovacích povinností Skutečně vysazeno     Skutečně vysazeno
          ks kg     ks kg
Okoun         153 770 10055     65410 3308
Karas                 900 300
Tolstolobik     73 347     243 585
Mník         7 000       2216  
Ostroretka                
Monté         428 680 122,5     220110 73
Úhoř krmený             65000 250
Podoustev     1000       1000  
Pstruh obecný             235 21
Siven americký     8110 2534,5     9650 2875
Mřenka         2000       500  
                     
mimopstruhové revíry celkem 1 385 429 402 788,50     1 188 080 422 771
                     
                     
    Revíry ČRS Územního svazu města Prahy - pstruhové    
                     
          rok  2012     rok  2011
Druhy ryb   Předepsaná Plán 2012 Skutečně vysazeno Plnění  Skutečně vysazeno
    kategorie (ks) ks kg v %      
Pstruh obecný Po 2 9 650 4 975 493 51,6   5662 557
Pstruh obecný Po 1              
Pstruh duhový Pd 2 4 050 6 630 2 200 163,7   10 775 3 470
Pstruh duhový Pd 1              
Lipan podhorní Li 1 1 950 1 000   51,3   1000  
Siven americký Si 2 300 5 750 1 850 1916,7   2540 800
                     
Druhy ryb bez zarybňovacích povinností Skutečně vysazeno     Skutečně vysazeno
          ks kg     ks kg
Bílá ryba                    
Kapr         1 085 1 300     920 1100
Mřenka         4 500       3500  
                     
pstruhové revíry celkem    23 940 5 843     24 397 5 927

zdroj: ČRS ÚSMP