Ze zasedání Republikové rady ČRS (březen 2012)

17.03.2012 07:51

 

Republiková rada Českého rybářského svazu zasedala podle plánu práce 8. března 2012.

V prvním bodu jednání, v kontrole usnesení, se zabývala průběhem a výsledky konference na téma Kormorán velký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech. Rada konstatovala, že akce byla velmi dobře připravena – předseda ČRS JUDr. Šíma za to jejím organizátorům poděkoval. Pro 135 účastníků konference byl připraven program, který jim umožnil poznat názory politiků na evropské i národní úrovni na problematiku kormorána (plně si uvědomují přemnožení kormorána, potřebu regulace jeho počtů i neúměrnost škod, které působí na rybách a přislíbili pomoc při řešení situace), přiblížil právní stránku poskytování náhrad za škody působené kormoránem na rybách v rybářských revírech (MŽP je odmítá hradit) a podal přehled o situaci v některých okolních zemích (v porovnání s nimi je Česká republika v regulaci počtu kormoránů velmi málo aktivní). V další části konference zazněly odborné přednášky renomovaných autorů z vědeckých a vzdělávacích institucí....

více se dočtete... zde                    zdroj: ČRS (rybsvaz.cz)