Dodatek 2018 - 2019

 
Dodatek K popisům Revírů Českého rybářského Svazu,z. s., 
Územního svazu města Prahy pro rok 2019 k přehledu 
nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky 
č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 a 2019
 
Dodatek pro rok 2019 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro 
rok 2018 a 2019 byl projednán a schválen Radou ČRS 7. června 2018.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
                            § 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
 
Doplnit pod písm. v) okouna říčního a nejmenší lovnou míru 15 cm:
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém
rybářském revíru jsou:
v) okoun říční (Perca fluviatilis) 15 cm.
 
(Na revírech ČRS Územního svazu města Prahy je nejmenší lovná
míra okouna říčního stanovena na 20 cm).
 
Nejmenší lovná míra amura bílého a okouna říčního není součástí vyhlášky
č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského
práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.
 
 
III . Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
                            § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
 
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
Doplnit text:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
 
Dodatek k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS
 
                            § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.
 
II . Osoba provádějící lov je povinna
 
Doplnit pod písm. a) podběrák
a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,
 
Doplnit pod písm. g) nový bod:
g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky 
organizaci, která ji vydala.
 
III . Lov na mimopstruhových rybářských revírech
 
Doplnit text:
Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.
Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových
v době od 1. ledna do 15. června:
- je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající
se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské
šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobku délky
používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při
lovu na „Tenkaru“ (lov na třepačku) je možné použít pouze prut,
návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské
šňůry);
-každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
-je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky,
stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako
kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky,
které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím
plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.
 
(Na revírech ČRS Územního svazu města Prahy platí v tomto bodě III.
Lov na mimopstruhových rybářských revírech PŘI LOVU NA UMĚLOU
MUŠKU A MUŠKAŘENÍM pouze následující omezení: Na všech
mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v období od 1. 1.
do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov muškařením povolen
výhradně za použití klasické muškařské techniky, tzn., že lze používat
pouze muškařský prut s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou
s návazcem. V tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv
zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Výjimku tvoří Lahovická nádrž –
revír 401 018 Vltava 6, podrevír 2, na kterém je povolen lov ryb pouze
na umělou mušku, a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9, na
kterých je celoročně povolen lov přívlačí).
 
VII . Chování při lovu
 
Doplnit text:
Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému
je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).
 
VIII . Zacházení s ulovenými rybami
 
Doplnit text:
Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
 
 
 
 
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ , z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí
tel.: 222 248 109, 222 248 110
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz
 
                                            Dodatek pro rok 2019 
                                   k soupisům mimopstruhových
                                             a pstruhových revírů
                                    Územního svazu města Prahy
            s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva
 
Žádáme držitele územních povolenek ČRS Územního svazu města
Prahy, aby si doplnili do stávajících popisů revírů Územního svazu
města Prahy následující úpravy platné od roku 2019 (změny
zvýrazněny tučně).
 
Dodatek pro rok 2019 byl projednán a schválen výborem Územního svazu města Prahy dne 19. 6. 2018.
 
DODATEK K SOUPISU MIMOPST RUHOV ÝCH REVÍRŮ
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13
odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu
města Prahy:
 
Doplnit nový bod 13)
Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je v
období od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov
muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské
techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským
navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je
dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko
mušky. Výjimku tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6,
podrevír 2, na kterém je povolen lov ryb pouze na umělou mušku,
a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně
povolen lov přívlačí.
 
401 004 BOTIČ 1                         33 km 5,6 ha
Vypustit text: Součástí revíru jsou potoky Košíkovský, Osnický,
Dobřejovický (Chomutovický) a Jesenický, které jsou chovné – lov
ryb zakázán.
Doplnit popis revíru: Součástí revíru jsou všechny přítoky, včetně
potoků Košíkovského, Osnického, Dobřejovického (Chomutovického),
Jesenického a Dobré vody, které jsou chovné – lov ryb
zakázán.
 
401 008 ROKYTKA 1                  20 km 43 ha
1. Kyjský rybník v k. ú.Praha 9 – Kyje 17,0 ha
Doplnit popis revíru: zákaz přikrmování a vnadění.
 
401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1             18 km 16 ha
3. nádrž Jiviny v k. ú. Praha 6 – Ruzyně 9 ha
Text za pomlčkou – označeno tabulemi nahradit novým textem
– označeno hraniční tabulí umístěnou na souřadnicích GPS
50°04‘44.5“N, 14°17‘43.6“E. Lov ryb je povolen pouze ze břehu –
zákaz brodění a lovu z vody.
 
401 020 VLTAVA 8 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU         10 km 130 ha
Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou
mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické
muškařské techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut
s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V
tomto období je dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné
mimo tělíčko mušky.
 
401 022 VLTAVA 10 – 14, ÚDOLNÍ NÁ DRŽ SLAPY             50 km 1000 ha
Vypustit text: V období od 1. 1. do 15. 6. včetně je lov ryb na umělou
mušku a lov muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské
techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským
navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je
dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.
 
 
Nový revír:
401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV             8,3 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří:
vodárenská nádrž Drásov v k. ú. Drásov u Příbramě,
Višňová a Dubenec u Příbramě 8,3 ha
(GPS 49°41‘51.362“N, 14°6‘13.371“E)
Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně
přístupové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a
používání krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování
celého prostoru nádrže.
Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty.
Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích
včetně louky pod hrází VD Drásov je zakázáno.
 
Nový revír:
401 208 KRÁLOVSKÝ RYBNÍK             1,6 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří:
Královský rybník v k. ú. Nové Dvory u Dobříše 1,6 ha
(GPS 49°49‘10.586“N, 14°21‘37.26“E)
Amur bílý je celoročně hájen.
 
Nový revír:
401 205 RN KOTLÁŘKA 0,8 ha
Vodní plochu s režimem lovu ryb tvoří:
RN Kotlářka v k. ú. Košíře 0,8 ha
(GPS 50°4‘5.561“N, 14°21‘22.177“E)
Dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) jsou celoročně hájeny. Lov
přívlačí a lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je zakázán.
 
441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE             50 ha
                    Rada ČRS
Doplnit popis revíru:
Lov ryb pod ledem – lov na dírkách
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, č. j. 2443/ZPZ /2018-5, z 18. 7. 2018,
byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem
na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od
1. 12. 2018 do 10. 3. 2019.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu
lovu ryb pod ledem:
– lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní
hladiny,
– minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
– vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
– průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
– při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
– každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem
do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde
uvede datum lovu, jméno a příjmení,
– osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na
informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu
Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu
bezpečnosti.
 
 
 
 
DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ
 
Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9
zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, Územního svazu města Prahy:
 
Doplnit nový bod 12)
 
Na všech mimopstruhových revírech ČRS ÚS města Prahy je
v období od 1. 1. do 15. 6. včetně lov ryb na umělou mušku a lov
muškařením povolen výhradně za použití klasické muškařské
techniky, tzn., že lze používat pouze muškařský prut s muškařským
navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. V tomto období je
dále zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělíčko
mušky. Výjimku tvoří Lahovická nádrž – revír 401 018 Vltava 6,
podrevír 2, na kterém je povolen lov ryb pouze na umělou mušku,
a revíry 401 030 Vltava 7 a 401 021 Vltava 9, na kterých je celoročně
povolen lov přívlačí.
 
401 018 V LTAVA 6 (H)             8 km 122 ha
Odstranit celý popis revíru
 
Nově vložit tento popis revíru:
2. Lahovická nádrž v k. ú. Praha 5 – Lahovice 0,9 ha
(GPS 50°0‘3.409“N, 14°23‘56.585“E)
Lov ryb na této nádrži je povolen pouze na umělou mušku za
použití klasické muškařské techniky, tzn. nahazovanou výhradně
pomocí muškařské šňůry. Úlovek lososovitých ryb je omezen na
2 ks denně, po ulovení a ponechání si povoleného množství končí
na této nádrži denní lov. Vnadění je zakázáno. Míra štiky obecné je
stanovena na 50 cm. V případě ulovení dravé ryby (štika, sumec)
se tato ryba zpět do revíru nevrací. Pokud je dravá ryba ulovena
v době jejího druhového hájení, nebo nedosahuje nejmenší lovné
míry, žádáme o její šetrné přenesení do přilehlého toku. Lov ryb je
povolen pouze ze břehu (zákaz brodění a lovu z vody).
Na této nádrži opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová
i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní
povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.